Operatorm naszych płatności jest system Polskie e-Płatności Online